ΑΡΘΡΑ

Η "ΕΠΙΔΗΜΙΑ" ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ

H συχνότητα της μυωπίας έχει αυξηθεί ταχύτατα τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει την συχνότητά της στο 23% του πληθυσμού σήμερα και στο 50% μέχρι το έτος 2050. Με το 50% των νέων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη να είναι μύωπες, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα του τι προκαλεί αυτήν την αλματώδη αύξηση. Σήμερα είναι πια αποδεκτό ότι γενετικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν στην ανάπτυξη της μυωπίας. Η επίδραση των γονιδίων φαίνεται καθαρά από το ότι η πιθανότητα να γίνουμε μύωπες είναι τρείς φορές μεγαλύτερη όταν και οι δύο γονείς μας είναι μύωπες.

Η επίδραση του περιβάλλοντος προκύπτει από μελέτες που έδειξαν ότι οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο έχουν προστατευτική επίδραση στην εκδήλωση της μυωπίας, μειώνοντας την εμφάνιση και την εξέλιξή της σε παιδιά πρώιμης σχολικής ηλικίας. Πιστεύεται ότι υπεύθυνη για αυτό είναι η ορμόνη ντοπαμίνη, τα επίπεδα της οποίας αυξάνονται με το το φώς της ημέρας. Η ντοπαμίνη φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην επιμήκυνση του οφθαλμού, περιορίζοντας έτσι την εξέλιξη της μυωπίας (κοιτάξτε εδώ).

Ένας άλλος περιβαλλοντολογικός παράγοντας που έχει μελετηθεί είναι η επίδραση της εργασίας σε κοντινή απόσταση. Η συχνή εργασία σε κοντινή απόσταση και για πολλές ώρες, προκαλεί θόλωση της εικόνας που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή (τον φωτοευαίσθητο χιτώνα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού μας) και αυτό πιστεύεται ότι οδηγεί σε αντισταθμιστική επιμήκυνση του οφθαλμού και άρα εμφάνιση ή αύξηση της μυωπίας.

Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι σε μελέτες που έγιναν σε άτομα με την ίδια γενετική επίδραση για ανάπτυξη μυωπίας, αυτά που είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση είχαν και μεγαλύτερη συχνότητα μυωπίας σε σχέση με αυτά που είχαν μόνο απολυτήριο λυκείου.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η Παγκόσμια Εταιρία Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας και Στραβισμού (WSPOS) προτείνει τον κανόνα 20-20-20 που σημαίνει: εστίαση σε απόσταση 20 ποδιών (δηλαδή 6 μέτρων) για 20 δευτερόλεπτα κάθε 20 λεπτά εντατικής κοντινής εργασίας, στην προσπάθεια να περιοριστεί η επιδημία που ονομάζεται μυωπία.

Πηγή: EUROTIMES, Noέμβριος 2016

Back to Top