ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ - ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ - ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LASER

Η διαθλαστική χειρουργική με ακτίνες laser έχει σκοπό τη διόρθωση κοινών παθήσεων της όρασης που είναι γνωστές ως διαθλαστικές ανωμαλίες και περιλαμβάνουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν εφαρμοστεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών, η χρήση των ακτίνων laser έχει επικρατήσει λόγω της τεχνολογικής υπεροχής της, της ακρίβειάς της και της προβλεψιμότητας των αποτελεσμάτων της.

Πως γίνεται η διόρθωση μυωπίας - υπερμετρωπίας - αστιγματισμού με Laser;

H επέμβαση για τηv διόρθωση της όρασης όταν υπάρχει μυωπία, υπερμετρωπία ή/και αστιγμα¬τισμός γίνεται με τη χρήση laser πάνω στον κερατοειδή χιτώνα (διαφανής χιτώνας στο μπροστινό μέρος του ματιού) με σκοπό την αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων του (το πόσο καλά εστιάζει) ώστε να εξα¬λειφθεί η μυωπία / η υπερμετρωπία ή/και ο αστιγματισμός. Αυτό επιτυγχάνεται αλλάζοντας την καμπυλότητα του κερατοειδούς (πρέπει να μειωθεί στη μυωπία, να αυξηθεί στην υπερμετρωπία και να μεταβληθεί τοπικά στον αστιγματισμό) ώστε αυτή να εναρμονισθεί με τις οπτικές ανάγκες του οφθαλμού καθιστώντας περριτή τη χρήση γυαλιών ή φακών επαφής.

Ποιές τεχνικές χρησιμοποιούνται σήμερα;

Δύο είναι οι πιό συχνές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα:

1. LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis)

Σε αυτήν την τεχνική διαχωρίζεται ένα λεπτό εξωτερικό στρώμα του κερατοειδούς (δημιουργία κρημνού/flap) με ειδικό laser (femtosecond laser) και έτσι επιτυγχάνεται πρόσβαση στα βαθύτερα στρώματα του κερατοειδούς. Στη συνέχεια και αφού ο κρημνός ανασηκωθεί, γίνεται σμίλευση του κερατοειδούς με άλλο laser (excimer laser) προκειμένου να αλλάξει η καμπυλότητα του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επανατοποθέτηση του κρημνού στην αρχική του θέση αφήνοντας την επιφάνεια του οφθαλμού σχεδόν άθικτη. Αποτελεί την πιο δημοφιλή και συχνότερα εφαρμοζόμενη τεχνική σήμερα για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με laser.

2. PRK (Photorefractive keratectomy)

Eίναι μία τεχνική επιφανειακής σμίλευσης κατά την οποία η επέμβαση γίνεται κατευθείαν στην επιφάνεια του κερατοειδούς, αφού πρώτα αφαιρεθεί το επιθήλιό του, με το ίδιο laser που χρησιμοποιείται και στη LASIK για την αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς (excimer laser). Στο τέλος τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής που δρά σαν επίδεσμος και βοηθά στην αναγέννηση του επιθηλίου. Η αναγέννηση του επιθηλίου διαρκεί 3-5 μέρες, οπότε και αφαιρείται ο φακός επαφής.

Πως συγκρίνονται οι δύο τεχνικές;

LASIK

1. Προυποθέτει τη δημιουργία κρημνού (flap).
2. Αποφεύγεται εάν ο κερατοειδής είναι πολύ λεπτός ή παρουσιάζει κάποια ανωμαλία.
3. Η πιθανότητα υποστροφής του αποτελέσματος είναι μικρή.
4. Αποτελεί την κύρια τεχνική που εφαρμόζεται στην υπερμετρωπία και στους υψηλούς αστιγματισμούς.
5. H όραση επανέρχεται σε πολύ καλά επίπεδα μέσα σε λίγες ώρες.
6. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε υψηλές μυωπίες.
7. Είναι ανώδυνη τεχνική.
8. Απαιτείται ενστάλλαξη σταγόνων για 1 μήνα.

PRK

1. Δεν προϋποθέτει τομή στον κερατοειδή.
2.Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε κερατοειδείς που θεωρούνται λεπτοί ή έχουν κάποια ανωμαλία.
3. Υπάρχει μικρή πιθανότητα υποστροφής ιδιαίτερα σε υψηλές μυωπίες.
4. Δεν χρησιμοποιείται για διόρθωση υπερμετρωπίας και υψηλών αστιγματισμών.
5. Η επάνοδος της όρασης είναι πιο αργή σε σχέση με τη LASIK.
6. Χρησιμοποιείται κυρίως για μυωπίες κάτω των 5 βαθμών.
7. Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση μπορεί να παρουσιαστεί πόνος στα μάτια.
8. Απαιτείται ενστάλλαξη σταγόνων για 3 μήνες.

Και οι δύο τεχνικές πραγματοποιούνται με χρήση αναισθητικών σταγόνων και δεν διαρκούν περισσότερο από 5-10 λεπτά ανά μάτι. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του μετά την επέμβαση αφού ολοκληρωθεί η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση και δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Η επιλογή της τεχνικής που σας ταιριάζει περισσότερο πρέπει να συζητηθεί με τον οφθαλμίατρο σας, η τελική όμως απόφαση βασίζεται στις εξετάσεις των ματιών σας.

Βασικές προϋποθέσεις καταληλότητας:

Σε περιπτώσεις υψηλής μυωπίας (μεγαλύτερης των 8 βαθμών), που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση laser στον κερατοειδή, υπάρχει η επιλογή της ένθεσης φακικού ενδοφακού (ICL). Η τοποθέτηση του διορθωτικού ενδοφακού γίνεται, μέσω δύο μικρών τομών, στον χώρο ανάμεσα στο φακό και την ίριδα. Η επέμβαση πραγματοποιείται με χρήση αναισθητικών σταγόνων και είναι ανώδυνη. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι μετά την επέμβαση και θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί σταγόνες για μερικές εβδομάδες. Η αποκατάσταση της όρασης γίνεται γρήγορα.

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με τις αιτίες του κερατόκωνου ωστόσο καμία από αυτές δεν μπορεί να εξηγήσει εξ ολοκλήρου την εμφάνιση του. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι προκαλείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, με τη γενετική και το περιβάλλον να παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Επειδή ένα υψηλό ποσοστό ασθενών με κερατόκωνο εμφανίζει συγχρόνως ατοπικά νοσήματα όπως η αλλεργική επιπεφυκίτιδα, το έντονο τρίψιμο των ματιών λόγω κνησμού θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας για την εξέλιξή του. Πρόσφατα όμως ο διακεκριμένος γάλλος οφθαλμίατρος DamienGatinel διατύπωσε την άποψη ότι το έντονο και χρόνιο τρίψιμο των ματιών είναι ο αναγκαίος και κύριος αιτιολογικός παράγοντας και όχι απλώς ένας από τους παράγοντες κινδύνου στην εξέλιξη του κερατόκωνου. Σύμφωνα με τη λεγόμενη “norub–nocone” θέση, ο κερατόκωνος δεν είναι μία κληρονομούμενη πάθηση του κερατοειδικού στρώματος αλλά το αποτέλεσμα της μόνιμης παραμόρφωσης του στρώματος του κερατοειδούς ως συνέπεια του χρόνιου τριψίματος ματιών με ευάλωτους κερατοειδείς. Για να υποστηρίξει αυτήν τη θέση, ο Gatinelσημειώνει ότι η κερατοειδική παραμόρφωση στον κερατόκωνο είναι ισομετρική και όχι εκτατική, δηλαδή δεν αλλάζει στην πραγματικότητα το μήκος της επιφάνειας του κερατοειδούς. Η περιοχή προβολής του κερατοειδούς συνοδεύεται με περιοχές επιπέδωσης, διατηρώντας έτσι το μήκος της κερατοειδικής επιφάνειας σταθερό, τουλάχιστον στα πρώιμα και μέσα στάδια της πάθησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε παθήσεις του ανθρώπινου σώματος όπως το σύνδρομο Marfan,όπουέχουμε ελάττωση της κολλαγονικής ισχύος και πραγματικήεκτατική παραμόρφωση των ιστών, όχι μόνο δεν υπάρχει αυξημένη συχνότητα κερατόκωνου αλλά αντιθέτως,αν και λεπτότεροι, αυτοί οι κερατοειδείς είναι συνήθως πιο επίπεδοι από το μέσο όρο. Η θέση αυτή καταλήγει στο ότι η εξέλιξη του κερατόκωνου μπορεί να αποτραπεί αν αυτοί οι ασθενείς σταματήσουν να τρίβουν τα μάτια τους. Το κατά πόσο αυτή η θεωρία είναι σωστή θα φανεί στο μέλλον, το σίγουρο όμως είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της παθοφυσιολογίας του κερατόκωνου.

Back to Top