ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ - ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ - ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LASER

Η διαθλαστική χειρουργική με ακτίνες laser έχει σκοπό τη διόρθωση κοινών παθήσεων της όρασης που είναι γνωστές ως διαθλαστικές ανωμαλίες και περιλαμβάνουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν εφαρμοστεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών, η χρήση των ακτίνων laser έχει επικρατήσει λόγω της τεχνολογικής υπεροχής της, της ακρίβειάς της και της προβλεψιμότητας των αποτελεσμάτων της.

Πως γίνεται η διόρθωση μυωπίας - υπερμετρωπίας - αστιγματισμού με Laser;

H επέμβαση για τηv διόρθωση της όρασης όταν υπάρχει μυωπία, υπερμετρωπία ή/και αστιγμα¬τισμός γίνεται με τη χρήση laser πάνω στον κερατοειδή χιτώνα (διαφανής χιτώνας στο μπροστινό μέρος του ματιού) με σκοπό την αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων του (το πόσο καλά εστιάζει) ώστε να εξα¬λειφθεί η μυωπία / η υπερμετρωπία ή/και ο αστιγματισμός. Αυτό επιτυγχάνεται αλλάζοντας την καμπυλότητα του κερατοειδούς (πρέπει να μειωθεί στη μυωπία, να αυξηθεί στην υπερμετρωπία και να μεταβληθεί τοπικά στον αστιγματισμό) ώστε αυτή να εναρμονισθεί με τις οπτικές ανάγκες του οφθαλμού καθιστώντας περριτή τη χρήση γυαλιών ή φακών επαφής.

Ποιές τεχνικές χρησιμοποιούνται σήμερα;

Δύο είναι οι πιό συχνές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα:

1. LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis)

Σε αυτήν την τεχνική διαχωρίζεται ένα λεπτό εξωτερικό στρώμα του κερατοειδούς (δημιουργία κρημνού/flap) με ειδικό laser (femtosecond laser) και έτσι επιτυγχάνεται πρόσβαση στα βαθύτερα στρώματα του κερατοειδούς. Στη συνέχεια και αφού ο κρημνός ανασηκωθεί, γίνεται σμίλευση του κερατοειδούς με άλλο laser (excimer laser) προκειμένου να αλλάξει η καμπυλότητα του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επανατοποθέτηση του κρημνού στην αρχική του θέση αφήνοντας την επιφάνεια του οφθαλμού σχεδόν άθικτη. Αποτελεί την πιο δημοφιλή και συχνότερα εφαρμοζόμενη τεχνική σήμερα για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με laser.

2. PRK (Photorefractive keratectomy)

Eίναι μία τεχνική επιφανειακής σμίλευσης κατά την οποία η επέμβαση γίνεται κατευθείαν στην επιφάνεια του κερατοειδούς, αφού πρώτα αφαιρεθεί το επιθήλιό του, με το ίδιο laser που χρησιμοποιείται και στη LASIK για την αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς (excimer laser). Στο τέλος τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής που δρά σαν επίδεσμος και βοηθά στην αναγέννηση του επιθηλίου. Η αναγέννηση του επιθηλίου διαρκεί 3-5 μέρες, οπότε και αφαιρείται ο φακός επαφής.

Πως συγκρίνονται οι δύο τεχνικές;

LASIK

1. Προυποθέτει τη δημιουργία κρημνού (flap).
2. Αποφεύγεται εάν ο κερατοειδής είναι πολύ λεπτός ή παρουσιάζει κάποια ανωμαλία.
3. Η πιθανότητα υποστροφής του αποτελέσματος είναι μικρή.
4. Αποτελεί την κύρια τεχνική που εφαρμόζεται στην υπερμετρωπία και στους υψηλούς αστιγματισμούς.
5. H όραση επανέρχεται σε πολύ καλά επίπεδα μέσα σε λίγες ώρες.
6. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε υψηλές μυωπίες.
7. Είναι ανώδυνη τεχνική.
8. Απαιτείται ενστάλλαξη σταγόνων για 1 μήνα.

PRK

1. Δεν προϋποθέτει τομή στον κερατοειδή.
2.Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε κερατοειδείς που θεωρούνται λεπτοί ή έχουν κάποια ανωμαλία.
3. Υπάρχει μικρή πιθανότητα υποστροφής ιδιαίτερα σε υψηλές μυωπίες.
4. Δεν χρησιμοποιείται για διόρθωση υπερμετρωπίας και υψηλών αστιγματισμών.
5. Η επάνοδος της όρασης είναι πιο αργή σε σχέση με τη LASIK.
6. Χρησιμοποιείται κυρίως για μυωπίες κάτω των 5 βαθμών.
7. Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση μπορεί να παρουσιαστεί πόνος στα μάτια.
8. Απαιτείται ενστάλλαξη σταγόνων για 3 μήνες.

Και οι δύο τεχνικές πραγματοποιούνται με χρήση αναισθητικών σταγόνων και δεν διαρκούν περισσότερο από 5-10 λεπτά ανά μάτι. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του μετά την επέμβαση αφού ολοκληρωθεί η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση και δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Η επιλογή της τεχνικής που σας ταιριάζει περισσότερο πρέπει να συζητηθεί με τον οφθαλμίατρο σας, η τελική όμως απόφαση βασίζεται στις εξετάσεις των ματιών σας.

Βασικές προϋποθέσεις καταληλότητας:

Σε περιπτώσεις υψηλής μυωπίας (μεγαλύτερης των 8 βαθμών), που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση laser στον κερατοειδή, υπάρχει η επιλογή της ένθεσης φακικού ενδοφακού (ICL). Η τοποθέτηση του διορθωτικού ενδοφακού γίνεται, μέσω δύο μικρών τομών, στον χώρο ανάμεσα στο φακό και την ίριδα. Η επέμβαση πραγματοποιείται με χρήση αναισθητικών σταγόνων και είναι ανώδυνη. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι μετά την επέμβαση και θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί σταγόνες για μερικές εβδομάδες. Η αποκατάσταση της όρασης γίνεται γρήγορα.

Back to Top