ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ team 01

Το διαυγές πρόσθιο τμήμα του ματιού ονομάζεται κερατοειδής χιτώνας. Η μεταμόσχευση κερατοειδούς (κερατοπλαστική) είναι η χειρουργική αντικατάσταση του κερατοειδούς που πάσχει με έναν υγιή που προέρχεται από πτωματικό δότη, δηλαδή από έναν άνθρωπο που απεβίωσε και τα όργανά του δωρίστηκαν με σκοπό να μεταμοσχευτούν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ;

Ο κερατοειδής χιτώνας είναι το διαφανές πρόσθιο τμήμα του ματιού. Αν φανταστείτε ότι το μάτι είναι μία φωτογραφική μηχανή, ο κερατοειδής αντιστοιχεί στον φακό που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της. Η ονομασία του προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη "κέρας" (κέρατο) και σημαίνει “αυτός που μοιάζει σε σκληρότητα με το κέρατο”.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η μεταμόσχευση κερατοειδούς χρειάζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει:

  • θόλωση του κερατοειδούς (από τραύματα ή μολύνσεις)
  • οίδημα του κερατοειδούς (μετεγχειρητική φυσαλιδώδης κερατοπάθεια ή δυστροφία του Fuchs)
  • ανωμαλία στην επιφάνειά του (κερατόκωνος ή άλλες εκτατικές παθήσεις).

Στην Ελλάδα, λόγω της έλλειψης οργανωμένων τραπεζών οφθαλμών, αλλά και λόγω της έλλειψης δωρητών, τα μοσχεύματα που προορίζονται για μεταμόσχευση κερατοειδούς προέρχονται συνήθως από τράπεζες οφθαλμών του εξωτερικού. Οι τράπεζες αυτές διαθέτουν πολύ αυστηρούς κανονισμούς λειτουργίας, παρέχοντας τα μοσχεύματα μόνο έπειτα από λεπτομερή και πλήρη έλεγχο.

Συνήθως δύο εβδομάδες είναι αρκετές για να βρεθεί ένα ποιοτικό μόσχευμα για μεταμόσχευση κερατοειδούς καθώς στις χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, η προσφορά μοσχευμάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη ζήτηση.

Στη συνηθισμένη μεταμόσχευση κερατοειδούς δεν απαιτείται έλεγχος ιστοσυμβατότητας.

Μετά τη μεταμόσχευση, ο κερατοειδής επουλώνεται αργά και η οπτική οξύτητα βελτιώνεται προοδευτικά για αρκετούς μήνες. Η πλήρης επούλωση και η τελική αποκατάσταση της όρασης μπορεί να διαρκέσει 6-12 μήνες.

Μετά από μία επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς ο ασθενής πρέπει να χρησιμοποιεί αντιβιοτικά κολλύρια για να αποφευχθεί η μόλυνση και κορτιζονούχα κολλύρια για να αποφευχθεί η απόρριψη του μοσχεύματος.

Τα ποσοστά επιτυχίας μετά από μία μεταμόσχευση κερατοειδούς εξαρτώνται από την πάθηση, π.χ. είναι 95% στα 2 χρόνια για τον κερατόκωνο αλλά μόλις 65% για τις μικροβιακές κερατίτιδες. Η διαφορά αυτή στα ποσοστά επιτυχίας οφείλεται κυρίως στην παρουσία φλεγμονής κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του χειρουργείου.

Η βιωσιμότητα των μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται στη μεταμόσχευση κερατοειδούς είναι συνήθως 15-20 έτη, αν και μπορεί να διαρκέσουν για πολύ παραπάνω. Οι κυριότεροι λόγοι που τα μοσχεύματα αποτυγχάνουν είναι η απόρριψη και η γήρανσή τους.

Η πιθανότητα απόρριψης μετά από μία επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς εξαρτάται από την πάθηση που προκάλεσε τη βλάβη στον κερατοειδή, την ύπαρξη φλεγμονής, την ηλικία του ασθενούς, την παρουσία αγγείων στον κερατοειδή, το ιστορικό προηγούμενης απόρριψης στο ίδιο μάτι αλλά και το είδος της κερατοπλαστικής που επιλέγεται. Για παράδειγμα, το ποσοστό απόρριψης μετά από ολική κερατοπλαστική για τη φυσαλιδώδη κερατοπάθεια είναι 20% ενώ για τον κερατόκωνο μεταξύ 8 και 12%.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο ζωής του μοσχεύματος μετά από μία μεταμόσχευση κερατοειδούς είναι η ποιότητα του μοσχεύματος, η ένδειξη για την επέμβαση και η δυσκολία της καθώς και η παρουσία μετεγχειρητικών προβλημάτων.

ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCHS

Πρόκειται για δυστροφία του κερατοειδούς στην οποία προσβάλλεται η ενδοθηλιακή στιβάδα. Ξεκινάει ως πάχυνση της μεμβράνης του Descemet, που συνοδεύεται από την εμφάνιση οζοειδών προεκβολών στην οπίσθια επιφάνειά της. Οι προεκβολές αυτές ονομάζονται guttata και καταλαμβάνουν τη θέση των φυσιολογικών ενδοθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του αριθμού τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι οίδημα στον κερατοειδή και σημαντική πτώση της όρασης (φυσαλιδώδης κερατοπάθεια).

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Τo femtosecond laser είναι ένα laser υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας που ήδη έχει αντικαταστήσει τους μικροκερατόμους για τη δημιουργία των κερατοειδικών κρημνών στη διαθλαστική χειρουργική (τεχνική LASIK). Η υπεροχή του συνίσταται στη δυνατότητα δημιουργίας τομών με τεράστια ακρίβεια σε όποιο μέγεθος ή σχήμα επιθυμούμε και σε όποιο επίπεδο του κερατοειδούς θέλουμε. Η ονομασία femtosecond προήλθε από τον αριθμό των παλμών ανά δευτερόλεπτο (pulse/sec) με τον οποίο δουλεύει.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCHS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ;

Η ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs προσβάλλει την ενδοθηλιακή στιβάδα του κερατοειδούς και ξεκινάει ως πάχυνση της μεμβράνης του Descemet που συνοδεύεται από την εμφάνιση προσεκβολών στην οπίσθια επιφάνειά της. Οι προσεκβολές αυτές καταλαμβάνουν τη θέση των φυσιολογικών ενδοθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του αριθμού τους, την εμφάνιση κερατοειδικού οιδήματος και τη σημαντική πτώση της όρασης (φυσαλιδώδης κερατοπάθεια). Η σωστή αντιμετώπιση της δυστροφίας του Fuchs, όταν αρχίσει να εμφανίζεται επιθηλιακό οίδημα και η όραση μειώνεται σημαντικά, είναι η μεταμόσχευση ενδοθηλίου. Τελευταία όμως, έχει προταθεί ότι σε ήπιες περιπτώσεις, η αφαίρεση της παχυσμένης μεμβράνης του Descemet από μόνη της, είναι αρκετή για την εξαφάνιση του κερατοειδικού οιδήματος. Η τεχνική αυτή έχει ονομαστεί δεσκεμετόρρηξη χωρις ενδοθηλιακή κερατοπλαστική και βασίζεται στην υπόθεση ότι η αφαίρεση της κεντρικής περιοχής της μεμβράνης του Descemet θα επιτρέψει την μετακίνηση και κάλυψη του κενού από υγιή ενδοθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται στην περιφέρεια.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Από την εισαγωγή της διασύνδεσης του κολλαγόνου του κερατοειδούς (CXL) στην κλινική πράξη εδώ και δέκα χρόνια, έχουν προταθεί πολλές τροποποιήσεις στο αρχικό πρωτόκολλο της Δρέσδης που παρουσίασε ο Theo Seiler to 2003. Τα βασικά μειονεκτήματα του πρωτοκόλλου αυτού είναι η μακρά διάρκειά του και η ανάγκη αφαίρεσης του επιθηλίου του κερατοειδούς. Τα μεγάλα χρονικά διαστήματα της θεραπείας που ουσιαστικά ο ασθενής και ο ιατρός περιμένουν τη διαδικασία της διασύνδεσης να ολοκληρωθεί, καθιστούν ασύμφορη χρονικά τη θεραπεία, μια παράμετρος που στα σημερινά συστήματα υγείας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία. Η ανάγκη αφαίρεσης του επιθηλίου του κερατοειδούς έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αφού σε αυτήν οφείλεται ο έντονος πόνος που αισθάνεται ο ασθενής τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες και προδιαθέτει σε μικροβιακές μολύνσεις και άσηπτα έλκη.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FEMTOSECOND LASER ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCHS

Το femtosecond laser είναι μία σύγχρονη τεχνολογία που έχει αντικαταστήσει τον μικροκερατόμο (μηχανικό μαχαιρίδιο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οριζοντίων τομών στον κερατοειδή) κατά τη δημιουργία του κρημνού στην επέμβαση LASIK. Η υπεροχή του οφείλεται στην ακρίβεια της τομής που δημιουργεί (ως προς το βάθος της στον κερατοειδή), στην ασφάλεια που παρέχει σε σχέση με τα μηχανικά μαχαιρίδια και στην ελάττωση των παράπλευρων ιστικών βλαβών λόγω της ταχύτητας των παλμών του. Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή και, για αυτόν τον λόγο, δικαίως αντικατέστησε τον μικροκερατόμο στη διαθλαστική χειρουργική.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ;

Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί ότι τα συμπληρώματα διατροφής, κυρίως αυτά που περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα, έχουν ευεργετική δράση σε ασθενείς που πάσχουν από ξηροφθαλμία. Περίπου το ένα τρίτο των οφθαλμιάτρων που συμμετείχαν σε μια δημοσκόπηση της Αμερικανικής Ακαδημίας των Οφθαλμιάτρων (ACSRS), απάντησαν ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα βοήθησαν σχεδόν όλους τους ασθενείς τους που έπασχαν από ξηροφθαλμία. Μόνο το 10% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν είχαν χρησιμότητα σε κανέναν ασθενή τους, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι αντιφατικά.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ, RAINDROP;

Μία από τις μεθόδους που έχει προταθεί για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι τα ενδοκερατικά ενθέματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν τριών ειδών ενδοκερατικά ενθεμάτα τα οποία διαφέρουν ως προς τον σχεδιασμό, το μέγεθος, το υλικό και το μηχανισμό δράσης τους. Το κερατοειδικό ένθεμα RAINDROP είναι ένα από αυτά, και λειτουργεί αλλάζοντας την καμπυλότητα της πρόσθιας κεντρικής κερατοειδικής επιφάνειας, αυξάνοντας έτσι τη διαθλαστική της δύναμη. Η αύξηση αυτή αναπληρώνει την απώλεια της προσαρμοστικής δύναμης του οφθαλμού για τις ακτίνες που εστιάζονται στο κεντρικό του τμήμα και χρησιμοποιούνται κυρίως για την κοντινή όραση, ενώ δεν επηρεάζει τις ακτίνες που εστιάζονται στα περιφερικά του τμήματα και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μακρινή όραση. Είναι φτιαγμένο από λεπτή, διαφανή υδρογέλη και τοποθετείται στο πρόσθιο κεντρικό τμήμα του κερατοειδούς, είτε κάτω από ένα κρημνό 130-150 μικρών, είτε μέσα σε ένα στρωματικό θύλακα, για να προκαλέσει την επιθυμητή αύξηση της κερατοειδικής καμπυλότητας. Η χρήση του για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, εγκρίθηκε το 2016 από το FDA (Food and Drug Administration), τον Αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

Ο έρπης ζωστήρας (Herpes Zoster, HZ) προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς σε άτομα που έχουν περάσει ανεμοβλογιά στο παρελθόν. ‘Οταν προσβάλεται η οφθαλμική μοίρα του τρίδυμου νεύρου, που είναι υπεύθυνη για την αισθητικότητα της περιοχής των ματιών, ονομάζεται οφθαλμικός έρπης ζωστήρας (Herpes Zoster Ophthalmicus, HZO) και μπορεί να θέσει τους ασθενείς σε κίνδυνο απώλειας της όρασής τους. Αν και θεωρείται κλασικά ως ασθένεια των ηλικιωμένων ή των ανοσοκατασταλμένων, ο HZ παρατηρείται συχνά σε νεότερα άτομα και πάνω από το 90% των προσβεβλημένων ατόμων είναι ανοσοεπαρκή, δηλαδή έχουν ένα επαρκές ανοσοποιητικό σύστημα. Μελέτες έδειξαν ότι η συνολική συχνότητα εμφάνισης του HZ έχει αυξηθεί περισσότερο από 4 φορές μεταξύ 1945 και 2007 και η ηλικία εμφάνισης του μειώνεται συνέχεια.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Back to Top