ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Με την οφθαλμολογική εξέταση ελέγχεται η όραση και η υγεία των ματιών μας. Πριν έρθετε στο προγραμματισμένο σας ραντεβού πρέπει να γνωρίζετε:

1. Προετοιμασία:

2. Εξέταση:

Αρχικά θα ερωτηθείτε για το πρόβλημα που έχετε. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί:

Η παραπάνω λίστα αφορά μια γενική οφθαλμολογική εξέταση. Ανάλογα με το πρόβλημα που έχετε, μπορεί να παραλειφθούν κάποια βήματα ή να προστεθούν κάποια άλλα. Δεν υπάρχει καμία ενόχληση ή πόνος κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

3. Επιπρόσθετες εξετάσεις που μπορεί να χρειαστούν:

Back to Top