ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Τι είναι το πτερύγιο;

To πτερύγιο είναι ένα τριγωνικό στρώμα ινοαγγειακού ιστού, το οποίο διεισδύει στον κερατοειδή (το διαυγές πρόσθιο τμήμα του βολβού). Συνήθως εμφανίζεται στην εσωτερική γωνία του ματιού (ρινικά) και αναπτύσσεται αργά καλύπτοντας όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της επιφάνειας του κερατοειδούς, αν και μπορεί να παραμείνει σταθερό σε μέγεθος για πολλά χρόνια.

Παρουσιάζεται συχνότερα σε άτομα που περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στην ύπαιθρο, ιδίως σε θερμά κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια. Η παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως, και ιδιαίτερα στην υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ο χρόνιος ερεθισμός του ματιού από την ξηρότητα του περιβάλλοντος και την αυξημένη σκόνη, φαίνεται πως αποτελούν σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες.

Συμπτώματα:

Αντιμετώπιση και θεραπεία:

Ενα μέτρο που βοηθά στην καθυστέρηση της ανάπτυξης του πτερυγίου είναι η προστασία των ματιών από την υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με κατάλληλα γυαλιά και η αποφυγή περιβάλλοντος με πολλή σκόνη ή μεγάλη ξηρότητα.

Για να μετριασθεί το αίσθημα ξένου σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά ενυδατικές σταγόνες ή αλοιφές. Σε περίπτωση όπου το πτερύγιο ερεθιστεί και γίνει κόκκινο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά ήπιο κορτιζονούχο κολλύριο για λίγες εβδομάδες προκειμένου να μειωθεί η φλεγμονή.

Η θεραπεία του πτερυγίου είναι xειρουργική και ενδείκνυται είτε για κοσμητικούς λόγους (αν το πτερύγιο είναι μεγάλο και προκαλεί δυσμορφία), είτε γιατί προκαλεί μείωση της όρασης.

Back to Top