ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Τι είναι το πτερύγιο;

To πτερύγιο είναι ένα τριγωνικό στρώμα ινοαγγειακού ιστού, το οποίο διεισδύει στον κερατοειδή (το διαυγές πρόσθιο τμήμα του βολβού). Συνήθως εμφανίζεται στην εσωτερική γωνία του ματιού (ρινικά) και αναπτύσσεται αργά καλύπτοντας όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της επιφάνειας του κερατοειδούς, αν και μπορεί να παραμείνει σταθερό σε μέγεθος για πολλά χρόνια.

Παρουσιάζεται συχνότερα σε άτομα που περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στην ύπαιθρο, ιδίως σε θερμά κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια. Η παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως, και ιδιαίτερα στην υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ο χρόνιος ερεθισμός του ματιού από την ξηρότητα του περιβάλλοντος και την αυξημένη σκόνη, φαίνεται πως αποτελούν σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες.

Συμπτώματα:

Αντιμετώπιση και θεραπεία:

Ενα μέτρο που βοηθά στην καθυστέρηση της ανάπτυξης του πτερυγίου είναι η προστασία των ματιών από την υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με κατάλληλα γυαλιά και η αποφυγή περιβάλλοντος με πολλή σκόνη ή μεγάλη ξηρότητα.

Για να μετριασθεί το αίσθημα ξένου σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά ενυδατικές σταγόνες ή αλοιφές. Σε περίπτωση όπου το πτερύγιο ερεθιστεί και γίνει κόκκινο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά ήπιο κορτιζονούχο κολλύριο για λίγες εβδομάδες προκειμένου να μειωθεί η φλεγμονή.

Η θεραπεία του πτερυγίου είναι xειρουργική και ενδείκνυται είτε για κοσμητικούς λόγους (αν το πτερύγιο είναι μεγάλο και προκαλεί δυσμορφία), είτε γιατί προκαλεί μείωση της όρασης.

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με τις αιτίες του κερατόκωνου ωστόσο καμία από αυτές δεν μπορεί να εξηγήσει εξ ολοκλήρου την εμφάνιση του. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι προκαλείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, με τη γενετική και το περιβάλλον να παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Επειδή ένα υψηλό ποσοστό ασθενών με κερατόκωνο εμφανίζει συγχρόνως ατοπικά νοσήματα όπως η αλλεργική επιπεφυκίτιδα, το έντονο τρίψιμο των ματιών λόγω κνησμού θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας για την εξέλιξή του. Πρόσφατα όμως ο διακεκριμένος γάλλος οφθαλμίατρος DamienGatinel διατύπωσε την άποψη ότι το έντονο και χρόνιο τρίψιμο των ματιών είναι ο αναγκαίος και κύριος αιτιολογικός παράγοντας και όχι απλώς ένας από τους παράγοντες κινδύνου στην εξέλιξη του κερατόκωνου. Σύμφωνα με τη λεγόμενη “norub–nocone” θέση, ο κερατόκωνος δεν είναι μία κληρονομούμενη πάθηση του κερατοειδικού στρώματος αλλά το αποτέλεσμα της μόνιμης παραμόρφωσης του στρώματος του κερατοειδούς ως συνέπεια του χρόνιου τριψίματος ματιών με ευάλωτους κερατοειδείς. Για να υποστηρίξει αυτήν τη θέση, ο Gatinelσημειώνει ότι η κερατοειδική παραμόρφωση στον κερατόκωνο είναι ισομετρική και όχι εκτατική, δηλαδή δεν αλλάζει στην πραγματικότητα το μήκος της επιφάνειας του κερατοειδούς. Η περιοχή προβολής του κερατοειδούς συνοδεύεται με περιοχές επιπέδωσης, διατηρώντας έτσι το μήκος της κερατοειδικής επιφάνειας σταθερό, τουλάχιστον στα πρώιμα και μέσα στάδια της πάθησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε παθήσεις του ανθρώπινου σώματος όπως το σύνδρομο Marfan,όπουέχουμε ελάττωση της κολλαγονικής ισχύος και πραγματικήεκτατική παραμόρφωση των ιστών, όχι μόνο δεν υπάρχει αυξημένη συχνότητα κερατόκωνου αλλά αντιθέτως,αν και λεπτότεροι, αυτοί οι κερατοειδείς είναι συνήθως πιο επίπεδοι από το μέσο όρο. Η θέση αυτή καταλήγει στο ότι η εξέλιξη του κερατόκωνου μπορεί να αποτραπεί αν αυτοί οι ασθενείς σταματήσουν να τρίβουν τα μάτια τους. Το κατά πόσο αυτή η θεωρία είναι σωστή θα φανεί στο μέλλον, το σίγουρο όμως είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της παθοφυσιολογίας του κερατόκωνου.

Back to Top