ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Τι είναι το σύνδρομο της υποτροπιάζουσας απόπτωσης του επιθηλίου του κερατοειδούς;

Το επιθήλιο του κερατοειδούς είναι η πιο επιφανειακή στιβάδα του και όταν τραυματίζεται και ένα τμήμα του αποκολλάται αυτό ονομάζεται απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς. Το σύνδρομο υποτροπιάζουσας απόπτωσης του επιθηλίου του κερατοειδούς, χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξέων συμπτωμάτων σε έναν από τους δύο οφθαλμούς, τα οποία προκαλούνται από την αυτόματη και χωρίς προφανή αιτία απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς.

Ποιά είναι τα αίτια αυτής της πάθησης;

Η πιο συχνή αιτία του συνδρόμου της υποτροπιάζουσας απόπτωσης του επιθηλίου του κερατοειδούς είναι ένας μικρός τραυματισμός του κερατοειδούς που συνέβη κατά το παρελθόν (π.χ. με το δάκτυλο ενός μικρού παιδιού ή με κάποιο φυτό). Άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν το σύνδρομο αυτό είναι δυστροφίες του κερατοειδούς (δυστροφία της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου του κερατοειδούς), ο διαβήτης και η ξηροφθαλμία. Κοινό στοιχείο σε όλες τις αιτίες είναι η χαλαρή πρόσφυση του επιθηλίου του κερατοειδούς με την υποκείμενη μεμβράνη του κερατοειδούς είτε ως αποτέλεσμα του προηγούμενου τραυματισμού, είτε ως αποτέλεσμα της δυστροφίας/πάθησης.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα κατά την διάρκεια ενός οξέος επεισοδίου είναι αίσθημα ξένου σώματος, έντονος πόνος, ερυθρότητα, δακρύρροια και ευαισθησία στο φως και εμφανίζονται συνήθως κατά την διάρκεια του ύπνου ή κατά την αφύπνιση το πρωί. Ο κερατοειδής επουλώνεται συνήθως μέσα σε μερικά εικοσιτετράωρα, αλλά το επεισόδιο αυτό έχει την τάση να υποτροπιάζει σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα που μπορεί να ποικίλουν από μερικές ημέρες μέχρι και μήνες αργότερα.

Ποιά είναι η θεραπεία;

Στην οξεία φάση:

Για την αντιμετώπιση των υποτροπών:

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCHS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ;

Η ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs προσβάλλει την ενδοθηλιακή στιβάδα του κερατοειδούς και ξεκινάει ως πάχυνση της μεμβράνης του Descemet που συνοδεύεται από την εμφάνιση προσεκβολών στην οπίσθια επιφάνειά της. Οι προσεκβολές αυτές καταλαμβάνουν τη θέση των φυσιολογικών ενδοθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του αριθμού τους, την εμφάνιση κερατοειδικού οιδήματος και τη σημαντική πτώση της όρασης (φυσαλιδώδης κερατοπάθεια). Η σωστή αντιμετώπιση της δυστροφίας του Fuchs, όταν αρχίσει να εμφανίζεται επιθηλιακό οίδημα και η όραση μειώνεται σημαντικά, είναι η μεταμόσχευση ενδοθηλίου. Τελευταία όμως, έχει προταθεί ότι σε ήπιες περιπτώσεις, η αφαίρεση της παχυσμένης μεμβράνης του Descemet από μόνη της, είναι αρκετή για την εξαφάνιση του κερατοειδικού οιδήματος. Η τεχνική αυτή έχει ονομαστεί δεσκεμετόρρηξη χωρις ενδοθηλιακή κερατοπλαστική και βασίζεται στην υπόθεση ότι η αφαίρεση της κεντρικής περιοχής της μεμβράνης του Descemet θα επιτρέψει την μετακίνηση και κάλυψη του κενού από υγιή ενδοθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία αναδρομική συγκριτική μελέτη που έλαβε χώρα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ και συνέκρινε τα οπτικά αποτελέσματα ασθενών με ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία είτε με μεταμόσχευση ενδοθηλίου είτε με δεσκεμετόρρηξη χωρίς ενδοθηλιακή κερατοπλαστική. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η δεσκεμετόρρηξη χωρίς ενδοθηλιακή κερατοπλαστική, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά επιλεγμένους ασθενείς με ήπια έως μέτρια δυστροφία Fuchs με ισοδύναμα οπτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την μεταμόσχευση ενδοθηλίου, αν και ο απαιτούμενος χρόνος είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Η δυνατότητα θεραπείας των ασθενών αυτών χωρίς μόσχευμα, τους απαλλάσει από τον κίνδυνο της απόρριψης και την ανάγκη μακροχρόνιας τοπικής ανοσοκαταστολής. Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από μεγάλες, πολυκεντρικές μελέτες πριν αλλάξει ριζικά ο τρόπος αντιμετώπισης της ενδοθηλιακής δυστροφίας του Fuchs. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ευρήματα ισχύουν μόνο σε αρχικές και ήπιες μορφές αυτής της δυστροφίας. Επίσης η τεχνική αυτή δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις φυσαλιδώδους κερατοπάθειας μετά από οφθαλμικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Back to Top