ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCHS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCHS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ;

Η ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs προσβάλλει την ενδοθηλιακή στιβάδα του κερατοειδούς και ξεκινάει ως πάχυνση της μεμβράνης του Descemet που συνοδεύεται από την εμφάνιση προσεκβολών στην οπίσθια επιφάνειά της. Οι προσεκβολές αυτές καταλαμβάνουν τη θέση των φυσιολογικών ενδοθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του αριθμού τους, την εμφάνιση κερατοειδικού οιδήματος και τη σημαντική πτώση της όρασης (φυσαλιδώδης κερατοπάθεια). Η σωστή αντιμετώπιση της δυστροφίας του Fuchs, όταν αρχίσει να εμφανίζεται επιθηλιακό οίδημα και η όραση μειώνεται σημαντικά, είναι η μεταμόσχευση ενδοθηλίου. Τελευταία όμως, έχει προταθεί ότι σε ήπιες περιπτώσεις, η αφαίρεση της παχυσμένης μεμβράνης του Descemet από μόνη της, είναι αρκετή για την εξαφάνιση του κερατοειδικού οιδήματος. Η τεχνική αυτή έχει ονομαστεί δεσκεμετόρρηξη χωρις ενδοθηλιακή κερατοπλαστική και βασίζεται στην υπόθεση ότι η αφαίρεση της κεντρικής περιοχής της μεμβράνης του Descemet θα επιτρέψει την μετακίνηση και κάλυψη του κενού από υγιή ενδοθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία αναδρομική συγκριτική μελέτη που έλαβε χώρα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ και συνέκρινε τα οπτικά αποτελέσματα ασθενών με ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία είτε με μεταμόσχευση ενδοθηλίου είτε με δεσκεμετόρρηξη χωρίς ενδοθηλιακή κερατοπλαστική. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η δεσκεμετόρρηξη χωρίς ενδοθηλιακή κερατοπλαστική, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά επιλεγμένους ασθενείς με ήπια έως μέτρια δυστροφία Fuchs με ισοδύναμα οπτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την μεταμόσχευση ενδοθηλίου, αν και ο απαιτούμενος χρόνος είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Η δυνατότητα θεραπείας των ασθενών αυτών χωρίς μόσχευμα, τους απαλλάσει από τον κίνδυνο της απόρριψης και την ανάγκη μακροχρόνιας τοπικής ανοσοκαταστολής. Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από μεγάλες, πολυκεντρικές μελέτες πριν αλλάξει ριζικά ο τρόπος αντιμετώπισης της ενδοθηλιακής δυστροφίας του Fuchs. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ευρήματα ισχύουν μόνο σε αρχικές και ήπιες μορφές αυτής της δυστροφίας. Επίσης η τεχνική αυτή δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις φυσαλιδώδους κερατοπάθειας μετά από οφθαλμικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Back to Top